ទៅអត្ថបទ

អំពីការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

គេហទំព័រនេះ (តទៅនេះហៅថា“ គេហទំព័រនេះ”) ប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចជាឃុកឃីនិងស្លាកសម្រាប់គោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដោយអតិថិជនការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើប្រវត្តិចូលប្រើចាប់យកស្ថានភាពប្រើប្រាស់របស់គេហទំព័រនេះ។ ល។ ។ ដោយចុចប៊ូតុង "យល់ព្រម" ឬគេហទំព័រនេះអ្នកយល់ព្រមប្រើខូឃីស៍សម្រាប់គោលបំណងខាងលើនិងចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នកជាមួយដៃគូនិងអ្នកម៉ៅការរបស់យើង។ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគោលនយោបាយភាពជាឯកជនរបស់សមាគមលើកកម្ពស់វប្បធម៌វួដវ៉ាក់សូមយោងទៅ។

យល់ព្រម។

សេចក្តីជូនដំណឹង

កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព មាតិកាព័ត៌មាន
ផ្សេងទៀត
សាលអនុស្សាវរីយ៍យូកូកូ

សាលអនុស្សាវរីយ៍ Ryuko "អនុស្សាវរីយ៍សាលអនុស្សាវរីយ៍" (លេខ ៥) ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ។

លេខ ៥ នៃ“ អនុស្សាវរីយ៍សាលអនុស្សាវរីយ៍” ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដែលបានដាក់កាលវិភាគតាំងពិព័រណ៍នៃសាលអនុស្សាវរីយ៍នៅរីរីវ៉ាឆ្នាំទី ៣ និងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកអភិរក្ស។របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ Ryuko ចំពោះ megaliths នៅក្នុងទីធ្លា (Ryuko Soen) នៃសាលចងចាំ Ryuko ។សូមមើល។

ត្រឡប់ទៅបញ្ជី