ទៅអត្ថបទ

អំពីការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

គេហទំព័រនេះ (តទៅនេះហៅថា“ គេហទំព័រនេះ”) ប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចជាឃុកឃីនិងស្លាកសម្រាប់គោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដោយអតិថិជនការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើប្រវត្តិចូលប្រើចាប់យកស្ថានភាពប្រើប្រាស់របស់គេហទំព័រនេះ។ ល។ ។ ដោយចុចប៊ូតុង "យល់ព្រម" ឬគេហទំព័រនេះអ្នកយល់ព្រមប្រើខូឃីស៍សម្រាប់គោលបំណងខាងលើនិងចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នកជាមួយដៃគូនិងអ្នកម៉ៅការរបស់យើង។ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគោលនយោបាយភាពជាឯកជនរបស់សមាគមលើកកម្ពស់វប្បធម៌វួដវ៉ាក់សូមយោងទៅ។

យល់ព្រម។

សេចក្តីជូនដំណឹង

កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព មាតិកាព័ត៌មាន
ពីកន្លែង
សមាគមផ្លាហ្សារបស់ពលរដ្ឋ

ប្រជាពលរដ្ឋនៃអគារវួដ អំពីការបិទដោយការត្រួតពិនិត្យថាមពលអគ្គិសនី ការត្រួតពិនិត្យការថែទាំឧបករណ៍

សារមន្ទីរនឹងត្រូវបិទតាមកាលវិភាគខាងក្រោម ដោយសារការត្រួតពិនិត្យថាមពល និងការត្រួតពិនិត្យថែទាំឧបករណ៍។

ថ្ងៃទី 5 ខែឧសភា (ថ្ងៃអង្គារ) - ថ្ងៃទី 24 ឧសភា (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍)

ត្រឡប់ទៅបញ្ជី