ទៅអត្ថបទ

អំពីការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

គេហទំព័រនេះ (តទៅនេះហៅថា“ គេហទំព័រនេះ”) ប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចជាឃុកឃីនិងស្លាកសម្រាប់គោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដោយអតិថិជនការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើប្រវត្តិចូលប្រើចាប់យកស្ថានភាពប្រើប្រាស់របស់គេហទំព័រនេះ។ ល។ ។ ដោយចុចប៊ូតុង "យល់ព្រម" ឬគេហទំព័រនេះអ្នកយល់ព្រមប្រើខូឃីស៍សម្រាប់គោលបំណងខាងលើនិងចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នកជាមួយដៃគូនិងអ្នកម៉ៅការរបស់យើង។ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគោលនយោបាយភាពជាឯកជនរបស់សមាគមលើកកម្ពស់វប្បធម៌វួដវ៉ាក់សូមយោងទៅ។

យល់ព្រម។

របៀបជួលកន្លែង

ការក្លែងធ្វើថ្លៃសេវាប្រើប្រាស់

ជ្រើសរើសធាតុប្រើប្រាស់ពីលេខ ១ ដល់លេខ ៣ ដើម្បីបង្ហាញឧបករណ៍ពិសោធន៏។
ជ្រើសរើស [ចំនួនដង] នៃកម្មវិធីក្លែងធ្វើដែលបានបង្ហាញ ហើយចុចប៊ូតុង [ការគណនាថ្លៃប្រើប្រាស់] ។

ការពិសោធការគិតថ្លៃការប្រើប្រាស់នេះត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើការគិតថ្លៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី XNUMX ខែមេសា ឆ្នាំទី XNUMX នៃ Reiwa ។

វត្ថុដែលត្រូវប្រើ

គ្រឿងបរិក្ខារដែលអ្នកចង់ប្រើ
2. ប្រភេទអតិថិជន នៅសង្កាត់អូតាវៈអ្នកដែលរស់នៅធ្វើការឬចូលរៀននៅសង្កាត់អូតាវួដ
ក្រៅវួដ Ota៖ អ្នកផ្សេងទៀតក្រៅពីសង្កាត់អូតា

3. កាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ដែលរំពឹងទុក

ការក្លែងបន្លំថ្លៃប្រើប្រាស់

ធាតុ មាតិកាដែលបានជ្រើសរើស
គ្រឿងបរិក្ខារដែលអ្នកចង់ប្រើ [លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនេះ]
ប្រភេទអតិថិជន [លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនេះ]
កាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់រំពឹងទុក [លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនេះ]

 

កម្រៃសេវាប្រើប្រាស់ក្នុងសង្កាត់អាឌូវអូតា៉សប្តាហ៍

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
សាលធំ សាលធំ ឈ្មោះ 1477 62,500 125,000 187,500 375,000  
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ   31,200 62,500 93,700 187,500  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស ឈ្មោះ 2 1,120 2,200 3,300 6,620  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស ឈ្មោះ 2 1,120 2,200 3,300 6,620  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 13 1,120 2,200 3,300 6,620  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 13 1,120 2,200 3,300 6,620  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 7 620 1,200 1,800 3,620  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 7 620 1,200 1,800 3,620  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 4 360 740 1,120 2,220  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 4 360 740 1,120 2,220  
សាលតូច សាលតូច (ប្រើសម្រាប់ការសម្តែងនិងការប្រជុំ) ឈ្មោះ 175 6,200 12,500 18,700 37,400  
សាលតូច (សម្រាប់លក់ទំនិញ) ប្រហែល ១៧០ នាក់ 9,300 18,750 28,050 56,100  
សាលតូច (ប្រើពិព័រណ៍) ប្រហែល ១៧០ នាក់             17,500  
បន្ទប់រង់ចាំដំបូង ឈ្មោះ 4 360 740 1,120 2,220  
បន្ទប់រង់ចាំទីពីរ ឈ្មោះ 4 360 740 1,120 2,220  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ បន្ទប់ទាំងអស់               35,000  
ចែកជាពីរ (ក / ខ)               17,500  
ចែកជា ៣ (១)               10,000  
ចែកជា ៣ (២)               15,000  
ចែកជា ៣ (៣)               10,000  
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ ឈ្មោះ 400 12,500 25,000 37,500 75,000  
ការលក់និងការប្រើប្រាស់ទំនិញ   18,750 37,500 56,250 112,500  
ស្ទូឌីយោ ស្ទូឌីយោមួយ ឈ្មោះ 40             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោខ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក

 

ថ្លៃប្រើប្រាស់មធ្យោបាយប្រើប្រាស់ក្នុងសង្កាត់វណ្ណដាអូតា <ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃឈប់សម្រាក>

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ចែកជា ៣ (១)


10,000
ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
សាលធំ សាលធំ ឈ្មោះ 1477 75,000 150,000 225,000 450,000  
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ   37,500 75,000 112,500 225,000  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស ឈ្មោះ 2 1,120 2,200 3,300 6,620  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស ឈ្មោះ 2 1,120 2,200 3,300 6,620  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 13 1,120 2,200 3,300 6,620  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 13 1,120 2,200 3,300 6,620  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 7 620 1,200 1,800 3,620  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 7 620 1,200 1,800 3,620  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 4 360 740 1,120 2,220  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 4 360 740 1,120 2,220  
សាលតូច សាលតូច (ប្រើសម្រាប់ការសម្តែងនិងការប្រជុំ) ឈ្មោះ 175 7,500 15,000 22,500 45,000  
សាលតូច (សម្រាប់លក់ទំនិញ) ប្រហែល ១៧០ នាក់ 11,250 22,500 33,750 67,500  
សាលតូច (ប្រើពិព័រណ៍) ប្រហែល ១៧០ នាក់             17,500  
បន្ទប់រង់ចាំដំបូង ឈ្មោះ 4 360 740 1,120 2,220  
បន្ទប់រង់ចាំទីពីរ ឈ្មោះ 4 360 740 1,120 2,220  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ បន្ទប់ទាំងអស់               35,000  
ចែកជាពីរ (ក / ខ)               17,500  
ចែកជា ៣ (២)               15,000  
ចែកជា ៣ (៣)               10,000  
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ ឈ្មោះ 400 15,000 30,000 45,000 90,000  
ការលក់និងការប្រើប្រាស់ទំនិញ   22,500 45,000 67,500 135,000  
ស្ទូឌីយោ ស្ទូឌីយោមួយ ឈ្មោះ 40             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោខ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក

 

អារ៉ាដូនៅខាងក្រៅអូតាវួរថ្លៃប្រើប្រាស់មធ្យោបាយងាយស្រួល ility សប្តាហ៍>

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
សាលធំ សាលធំ ឈ្មោះ 1477 75,000 150,000 225,000 450,000  
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ   37,400 75,000 112,400 225,000  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស ឈ្មោះ 2 1,300 2,600 4,000 7,900  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស ឈ្មោះ 2 1,300 2,600 4,000 7,900  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 13 1,300 2,600 4,000 7,900  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 13 1,300 2,600 4,000 7,900  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 7 740 1,400 2,200 4,300  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 7 740 1,400 2,200 4,300  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 4 440 880 1,300 2,700  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 4 440 880 1,300 2,700  
សាលតូច សាលតូច (ប្រើសម្រាប់ការសម្តែងនិងការប្រជុំ) ឈ្មោះ 175 7,400 15,000 22,400 44,900  
សាលតូច (សម្រាប់លក់ទំនិញ) ប្រហែល ១៧០ នាក់ 11,000 22,500 33,600 67,350  
សាលតូច (ប្រើពិព័រណ៍) ប្រហែល ១៧០ នាក់             21,000  
បន្ទប់រង់ចាំដំបូង ឈ្មោះ 4 440 880 1,300 2,700  
បន្ទប់រង់ចាំទីពីរ ឈ្មោះ 4 440 880 1,300 2,700  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ បន្ទប់ទាំងអស់               42,000  
ចែកជាពីរ (ក / ខ)               21,000  
ចែកជា ៣ (១)               12,000  
ចែកជា ៣ (២)               18,000  
ចែកជា ៣ (៣)               12,000  
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ ឈ្មោះ 400 15,000 30,000 45,000 90,000  
ការលក់និងការប្រើប្រាស់ទំនិញ   22,500 45,000 67,500 135,000  
ស្ទូឌីយោ ស្ទូឌីយោមួយ ឈ្មោះ 40             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោខ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក

 

អាឌីដូនៅខាងក្រៅអូតាវ៉ាយួរបង់ថ្លៃសេវាកម្ម <ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃឈប់សម្រាក>

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
សាលធំ សាលធំ ឈ្មោះ 1477 90,000 180,000 270,000 540,000  
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ   45,000 90,000 135,000 270,000  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស ឈ្មោះ 2 1,300 2,600 4,000 7,900  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ដំបូងពិសេស ឈ្មោះ 2 1,300 2,600 4,000 7,900  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 13 1,300 2,600 4,000 7,900  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 13 1,300 2,600 4,000 7,900  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 7 740 1,400 2,200 4,300  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 7 740 1,400 2,200 4,300  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 4 440 880 1,300 2,700  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 4 440 880 1,300 2,700  
សាលតូច សាលតូច (ប្រើសម្រាប់ការសម្តែងនិងការប្រជុំ) ឈ្មោះ 175 9,000 18,000 27,000 54,000  
សាលតូច (សម្រាប់លក់ទំនិញ) ប្រហែល ១៧០ នាក់ 13,500 27,000 40,500 81,000  
សាលតូច (ប្រើពិព័រណ៍) ប្រហែល ១៧០ នាក់             21,000  
បន្ទប់រង់ចាំដំបូង ឈ្មោះ 4 440 880 1,300 2,700  
បន្ទប់រង់ចាំទីពីរ ឈ្មោះ 4 440 880 1,300 2,700  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ បន្ទប់ទាំងអស់               42,000  
ចែកជាពីរ (ក / ខ)               21,000  
ចែកជា ៣ (១)               12,000  
ចែកជា ៣ (២)               18,000  
ចែកជា ៣ (៣)               12,000  
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ ឈ្មោះ 400 18,000 36,000 54,000 108,000  
ការលក់និងការប្រើប្រាស់ទំនិញ   27,000 54,000 81,000 162,000  
ស្ទូឌីយោ ស្ទូឌីយោមួយ ឈ្មោះ 40             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោខ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក

 

ថ្លៃប្រើប្រាស់មធ្យោបាយងាយស្រួល Ota Ward Plaza ក្នុងតំបន់អូតាវួដ W សប្តាហ៍ៈ

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
សាលធំ សាលធំ ៥១១ កៅអី 25,100 50,100 75,200 150,400 កៅអីរទេះរុញ៖ ២ កៅអី
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ   12,600 25,100 37,600 75,200  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 3 300 600 900 1,800  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 11 600 1,200 1,700 3,500  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 11 600 1,200 1,700 3,500  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 14 960 2,000 2,800 5,760  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 23 1,200 2,300 3,600 7,100  
សាលតូច ប្រើសម្រាប់ការសំដែងនិងការប្រជុំ   4,800 9,700 14,600 29,100  
ការប្រើប្រាស់ពិព័រណ៍               14,800  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ ការប្រើប្រាស់ការតាំងពិពណ៌ (បន្ទប់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់) ឈ្មោះ 200             29,200  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 1 (ចែកគ្នាប្រើ)               7,300  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 2 (ចែកគ្នាប្រើ)               7,300  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 3 (ចែកគ្នាប្រើ)               7,300  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 4 (ចែកគ្នាប្រើ)               7,300  
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ ប្រហែល ១៧០ នាក់ 9,700 19,500 29,100 58,300 សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។ប្រមាណជា ២៥០ នាក់សម្រាប់ការឈរទទួលទានអាហារ
បន្ទប់ហាត់សម បន្ទប់ហាត់សម ឈ្មោះ 54 2,600 5,100 7,700 15,400  
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 50             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
បន្ទប់សន្និសីទ បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 30 1,200 2,300 3,600 7,100  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 30 1,500 3,000 4,500 9,000  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 25 2,000 4,200 6,200 12,400  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 20 900 1,700 2,600 5,200  
បន្ទប់ / បន្ទប់តែបែបជប៉ុន បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ ឈ្មោះ 10 360 740 1,120 2,220  
បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ ឈ្មោះ 10 360 740 1,120 2,220  
បន្ទប់តែ ឈ្មោះ 5 460 900 1,360 2,720  
បន្ទប់​សិល្បៈ បន្ទប់​សិល្បៈ ឈ្មោះ 30 1,300 2,700 4,000 8,000  
កន្លែងហាត់ប្រាណ កន្លែងហាត់ប្រាណ   3,400 6,900 10,500 20,800  

 

ថ្លៃប្រើប្រាស់មធ្យោបាយងាយស្រួលនៅ Ota Ward Plaza ក្នុងតំបន់ Ota Ward <ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃឈប់សម្រាក>

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 1 (ចែកគ្នាប្រើ)


7,300
ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
សាលធំ សាលធំ ៥១១ កៅអី 30,100 60,100 90,200 180,400 កៅអីរទេះរុញ៖ ២ កៅអី
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ   15,100 30,100 45,100 90,200  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 3 300 600 900 1,800  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 11 600 1,200 1,700 3,500  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 11 600 1,200 1,700 3,500  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 14 960 2,000 2,800 5,760  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 23 1,200 2,300 3,600 7,100  
សាលតូច ប្រើសម្រាប់ការសំដែងនិងការប្រជុំ   5,800 11,600 17,500 34,900  
ការប្រើប្រាស់ពិព័រណ៍               14,800  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ ការប្រើប្រាស់ការតាំងពិពណ៌ (បន្ទប់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់) ឈ្មោះ 200             29,200  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 2 (ចែកគ្នាប្រើ)               7,300  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 3 (ចែកគ្នាប្រើ)               7,300  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 4 (ចែកគ្នាប្រើ)               7,300  
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ ប្រហែល ១៧០ នាក់ 11,600 23,300 35,000 69,900 សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។ប្រមាណជា ២៥០ នាក់សម្រាប់ការឈរទទួលទានអាហារ
បន្ទប់ហាត់សម បន្ទប់ហាត់សម ឈ្មោះ 54 3,100 6,100 9,200 18,400  
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 50             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
បន្ទប់សន្និសីទ បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 30 1,300 2,800 4,200 8,300  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 30 1,700 3,600 5,300 10,600  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 25 2,500 5,000 7,500 15,000  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 20 1,060 2,100 3,200 6,360  
បន្ទប់ / បន្ទប់តែបែបជប៉ុន បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ ឈ្មោះ 10 440 920 1,300 2,660  
បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ ឈ្មោះ 10 440 920 1,300 2,660  
បន្ទប់តែ ឈ្មោះ 5 540 1,060 1,660 3,260  
បន្ទប់​សិល្បៈ បន្ទប់​សិល្បៈ ឈ្មោះ 30 1,600 3,200 4,800 9,600  
កន្លែងហាត់ប្រាណ កន្លែងហាត់ប្រាណ   4,100 8,400 12,500 25,000  

 

ថ្លៃសេវាកម្មប្រើប្រាស់អូតាវួដផ្លាហ្សានៅខាងក្រៅអូតាវួដ៉

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
សាលធំ សាលធំ ៥១១ កៅអី 30,100 60,100 90,200 180,500 កៅអីរទេះរុញ៖ ២ កៅអី
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ   15,100 30,100 45,100 90,200  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 3 360 720 1,100 2,200  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 11 720 1,400 2,000 4,200  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 11 720 1,400 2,000 4,200  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 14 1,200 2,400 3,400 6,900  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 23 1,400 2,800 4,300 8,500  
សាលតូច ប្រើសម្រាប់ការសំដែងនិងការប្រជុំ   5,800 11,600 17,500 34,900  
ការប្រើប្រាស់ពិព័រណ៍               17,800  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ ការប្រើប្រាស់ការតាំងពិពណ៌ (បន្ទប់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់) ឈ្មោះ 200             35,000  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 1 (ចែកគ្នាប្រើ)               8,800  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 2 (ចែកគ្នាប្រើ)               8,800  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 3 (ចែកគ្នាប្រើ)               8,800  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 4 (ចែកគ្នាប្រើ)               8,800  
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ ប្រហែល ១៧០ នាក់ 11,600 23,400 34,900 70,000 សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។ប្រមាណជា ២៥០ នាក់សម្រាប់ការឈរទទួលទានអាហារ
បន្ទប់ហាត់សម បន្ទប់ហាត់សម ឈ្មោះ 54 3,100 6,100 9,200 18,500  
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 50             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
បន្ទប់សន្និសីទ បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 30 1,400 2,800 4,300 8,500  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 30 1,800 3,600 5,400 10,800  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 25 2,400 5,000 7,400 14,900  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 20 1,100 2,000 3,100 6,200  
បន្ទប់ / បន្ទប់តែបែបជប៉ុន បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ ឈ្មោះ 10 440 880 1,300 2,700  
បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ ឈ្មោះ 10 440 880 1,300 2,700  
បន្ទប់តែ ឈ្មោះ 5 560 1,100 1,600 3,300  
បន្ទប់​សិល្បៈ បន្ទប់​សិល្បៈ ឈ្មោះ 30 1,600 3,200 4,800 9,600  
កន្លែងហាត់ប្រាណ កន្លែងហាត់ប្រាណ   4,100 8,300 12,600 25,000  

 

ថ្លៃប្រើប្រាស់មធ្យោបាយងាយស្រួល Ota Ward ផ្លាហ្សានៅខាងក្រៅ Ota Ward <ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃឈប់សម្រាក>

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
សាលធំ សាលធំ ៥១១ កៅអី 36,100 72,100 108,200 216,500 កៅអីរទេះរុញ៖ ២ កៅអី
សាលធំ៖ ដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ   18,100 36,100 54,100 108,200  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 3 360 720 1,100 2,200  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 11 720 1,400 2,000 4,200  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 11 720 1,400 2,000 4,200  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 14 1,200 2,400 3,400 6,900  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 23 1,400 2,800 4,300 8,500  
សាលតូច ប្រើសម្រាប់ការសំដែងនិងការប្រជុំ   7,000 13,900 21,000 41,900  
ការប្រើប្រាស់ពិព័រណ៍               17,800  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៍ ការប្រើប្រាស់ការតាំងពិពណ៌ (បន្ទប់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់) ឈ្មោះ 200             35,000  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 1 (ចែកគ្នាប្រើ)               8,800  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 2 (ចែកគ្នាប្រើ)               8,800  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 3 (ចែកគ្នាប្រើ)               8,800  
បន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ 4 (ចែកគ្នាប្រើ)               8,800  
ការប្រើប្រាស់ប្រមូលផ្តុំ ប្រហែល ១៧០ នាក់ 13,900 28,000 42,000 83,900 សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។ប្រមាណជា ២៥០ នាក់សម្រាប់ការឈរទទួលទានអាហារ
បន្ទប់ហាត់សម បន្ទប់ហាត់សម ឈ្មោះ 54 3,700 7,300 11,000 22,100  
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 50             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
បន្ទប់សន្និសីទ បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 30 1,600 3,400 5,000 10,000  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 30 2,000 4,300 6,400 12,700  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 25 3,000 6,000 9,000 18,000  
បន្ទប់ប្រជុំ ១ ឈ្មោះ 20 1,300 2,500 3,800 7,600  
បន្ទប់ / បន្ទប់តែបែបជប៉ុន បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ ឈ្មោះ 10 520 1,100 1,600 3,200  
បន្ទប់បែបជប៉ុនទី ១ ឈ្មោះ 10 520 1,100 1,600 3,200  
បន្ទប់តែ ឈ្មោះ 5 640 1,300 2,000 3,900  
បន្ទប់​សិល្បៈ បន្ទប់​សិល្បៈ ឈ្មោះ 30 1,900 3,800 5,800 11,500  
កន្លែងហាត់ប្រាណ កន្លែងហាត់ប្រាណ   4,900 10,100 15,000 30,000  

 

ថ្លៃប្រើប្រាស់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ព្រៃវប្បធម៌នៅសង្កាត់អូតាវើលសប្តាហ៍

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
រន្ធ រន្ធ ឈ្មោះ 259 11,800 17,800 23,700 53,300 អាសនៈថេរ ២៥១ អាសនៈកន្លែងអង្គុយបណ្តោះអាសន្ន ៨ កៅអី
សាល (តែដំណាក់កាល)   5,900 8,800 11,800 26,700  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 10 740 1,000 1,300 3,040  
បន្ទប់ស្លៀកពាក់ទី ២ ឈ្មោះ 10 740 1,000 1,300 3,040  
បន្ទប់ពហុមុខងារ បន្ទប់ពហុមុខងារ 234 មនុស្ស 9,200 14,000 18,600 41,800 សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។៣០០ នាក់សម្រាប់ក្រោកឈរឡើង
ជ្រុងពិព័រណ៍ ជ្រុងពិព័រណ៍   1,800 2,800 3,800 8,400  
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 20             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 20             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោកីឡា ស្ទូឌីយោកីឡាទី ២
(បន្ទប់ហាត់សម)
ឈ្មោះ 40 1,800 2,800 3,800 8,400  
សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិត / បន្ទប់បែបជប៉ុន សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិតទី ១ (បន្ទប់ចម្អិនអាហារ) ឈ្មោះ 38 1,300 2,100 2,700 6,100  
ស្ទូឌីយោច្នៃប្រឌិតទី ២ (បន្ទប់សិល្បៈ) ឈ្មោះ 40 1,500 2,300 3,100 6,900  
សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិតទី ៣ (បន្ទប់សិប្បកម្ម) ឈ្មោះ 32 1,300 2,100 2,700 6,100  
បន្ទប់បែបជប៉ុន ឈ្មោះ 42 1,300 2,100 2,700 6,100  
បន្ទប់ប្រជុំ / បន្ទប់រង់ចាំ បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 22 1,000 1,500 2,000 4,500  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 1,700 2,600 3,500 7,800  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 1,800 2,700 3,700 8,200  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 1,800 2,700 3,700 8,200  
បន្ទប់​រង់ចាំ ឈ្មោះ 8 620 860 1,120 2,600  
ការ៉េ ការ៉េ   360 500 620 1,480  

 

កម្រៃសេវាប្រើប្រាស់ធនធានវប្បធម៌នៅវួដវ៉ាត់ <ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃឈប់សម្រាក>

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
រន្ធ រន្ធ ឈ្មោះ 259 14,200 21,500 28,500 64,200 អាសនៈថេរ ២៥១ អាសនៈកន្លែងអង្គុយបណ្តោះអាសន្ន ៨ កៅអី
សាល (តែដំណាក់កាល)   7,100 10,600 14,200 32,100  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 10 740 1,000 1,300 3,040  
បន្ទប់ស្លៀកពាក់ទី ២ ឈ្មោះ 10 740 1,000 1,300 3,040  
បន្ទប់ពហុមុខងារ បន្ទប់ពហុមុខងារ 234 មនុស្ស 11,100 16,700 22,300 50,100 សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។៣០០ នាក់សម្រាប់ក្រោកឈរឡើង
ជ្រុងពិព័រណ៍ ជ្រុងពិព័រណ៍   2,200 3,500 4,600 10,300  
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 20             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 20             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោកីឡា ស្ទូឌីយោកីឡាទី ២
(បន្ទប់ហាត់សម)
ឈ្មោះ 40 2,200 3,500 4,600 10,300  
សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិត / បន្ទប់បែបជប៉ុន សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិតទី ១ (បន្ទប់ចម្អិនអាហារ) ឈ្មោះ 38 1,600 2,500 3,200 7,300  
ស្ទូឌីយោច្នៃប្រឌិតទី ២ (បន្ទប់សិល្បៈ) ឈ្មោះ 40 1,700 2,800 3,700 8,200  
សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិតទី ៣ (បន្ទប់សិប្បកម្ម) ឈ្មោះ 32 1,600 2,500 3,200 7,300  
បន្ទប់បែបជប៉ុន ឈ្មោះ 42 1,600 2,500 3,200 7,300  
បន្ទប់ប្រជុំ / បន្ទប់រង់ចាំ បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 22 1,200 1,700 2,300 5,200  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 2,100 3,100 4,200 9,400  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 2,200 3,200 4,500 9,900  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 2,200 3,200 4,500 9,900  
បន្ទប់​រង់ចាំ ឈ្មោះ 8 620 860 1,120 2,600  
ការ៉េ ការ៉េ   500 620 740 1,860  

 

ព្រៃវប្បធម៍នៅខាងក្រៅតំបន់អូរតាវ៉ាន់ថ្លៃប្រើប្រាស់មធ្យោបាយងាយស្រួល

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
រន្ធ រន្ធ ឈ្មោះ 259 14,200 21,400 28,400 64,000 អាសនៈថេរ ២៥១ អាសនៈកន្លែងអង្គុយបណ្តោះអាសន្ន ៨ កៅអី
សាល (តែដំណាក់កាល)   7,100 10,600 14,200 32,000  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 10 880 1,200 1,600 3,600  
បន្ទប់ស្លៀកពាក់ទី ២ ឈ្មោះ 10 880 1,200 1,600 3,600  
បន្ទប់ពហុមុខងារ បន្ទប់ពហុមុខងារ 234 មនុស្ស 11,000 16,800 22,300 50,200 សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។៣០០ នាក់សម្រាប់ក្រោកឈរឡើង
ជ្រុងពិព័រណ៍ ជ្រុងពិព័រណ៍   2,200 3,400 4,600 10,100  
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 20             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 20             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោកីឡា ស្ទូឌីយោកីឡាទី ២
(បន្ទប់ហាត់សម)
ឈ្មោះ 40 2,200 3,400 4,600 10,100  
សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិត / បន្ទប់បែបជប៉ុន សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិតទី ១ (បន្ទប់ចម្អិនអាហារ) ឈ្មោះ 38 1,600 2,500 3,200 7,300  
ស្ទូឌីយោច្នៃប្រឌិតទី ២ (បន្ទប់សិល្បៈ) ឈ្មោះ 40 1,800 2,800 3,700 8,300  
សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិតទី ៣ (បន្ទប់សិប្បកម្ម) ឈ្មោះ 32 1,600 2,500 3,200 7,300  
បន្ទប់បែបជប៉ុន ឈ្មោះ 42 1,600 2,500 3,200 7,300  
បន្ទប់ប្រជុំ / បន្ទប់រង់ចាំ បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 22 1,200 1,800 2,400 5,400  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 2,000 3,100 4,200 9,400  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 2,200 3,200 4,400 9,800  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 2,200 3,200 4,400 9,800  
បន្ទប់​រង់ចាំ ឈ្មោះ 8 740 1,000 1,300 3,100  
ការ៉េ ការ៉េ   440 600 740 1,800  

 

ព្រៃវប្បធម៍នៅខាងក្រៅតំបន់អូរតាវ៉ាន់ថ្លៃប្រើប្រាស់មធ្យោបាយប្រើប្រាស់ <ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃឈប់សម្រាក>

* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន

ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា សមត្ថភាព ការបែងចែកពេលព្រឹក
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលរសៀល
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេលយប់
(៩: ០០-១២: ០០)
ការបែងចែកពេញមួយថ្ងៃ
(៩: ០០-១២: ០០)
សុន្ទរកថា
ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង ថ្លៃប្រើប្រាស់ ចំនួនដង
រន្ធ រន្ធ ឈ្មោះ 259 17,000 25,800 34,200 77,000 អាសនៈថេរ ២៥១ អាសនៈកន្លែងអង្គុយបណ្តោះអាសន្ន ៨ កៅអី
សាល (តែដំណាក់កាល)   8,500 12,700 17,000 38,500  
បន្ទប់សំលៀកបំពាក់ទី ១ ឈ្មោះ 10 880 1,200 1,600 3,600  
បន្ទប់ស្លៀកពាក់ទី ២ ឈ្មោះ 10 880 1,200 1,600 3,600  
បន្ទប់ពហុមុខងារ បន្ទប់ពហុមុខងារ 234 មនុស្ស 13,300 20,000 26,800 60,100 សមត្ថភាពគឺនៅពេលអង្គុយ។៣០០ នាក់សម្រាប់ក្រោកឈរឡើង
ជ្រុងពិព័រណ៍ ជ្រុងពិព័រណ៍   2,600 4,200 5,500 12,400  
ស្ទូឌីយោតន្រ្តី ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 20             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 20             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោតន្រ្តីទី ១ ឈ្មោះ 15             ៣០០០ / ២ ម៉ោង ២ ម៉ោងចែកជា ១ ផ្នែក
ស្ទូឌីយោកីឡា ស្ទូឌីយោកីឡាទី ២
(បន្ទប់ហាត់សម)
ឈ្មោះ 40 2,600 4,200 5,500 12,400  
សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិត / បន្ទប់បែបជប៉ុន សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិតទី ១ (បន្ទប់ចម្អិនអាហារ) ឈ្មោះ 38 1,900 3,000 3,800 8,800  
ស្ទូឌីយោច្នៃប្រឌិតទី ២ (បន្ទប់សិល្បៈ) ឈ្មោះ 40 2,000 3,400 4,400 9,800  
សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិតទី ៣ (បន្ទប់សិប្បកម្ម) ឈ្មោះ 32 1,900 3,000 3,800 8,800  
បន្ទប់បែបជប៉ុន ឈ្មោះ 42 1,900 3,000 3,800 8,800  
បន្ទប់ប្រជុំ / បន្ទប់រង់ចាំ បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 22 1,400 2,000 2,800 6,200  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 2,500 3,700 5,000 11,300  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 2,600 3,800 5,400 11,900  
បន្ទប់ប្រជុំទី ១ ឈ្មោះ 38 2,600 3,800 5,400 11,900  
បន្ទប់​រង់ចាំ ឈ្មោះ 8 740 1,000 1,300 3,100  
ការ៉េ ការ៉េ   600 740 880 2,200  
ធាតុ មាតិកាដែលបានជ្រើសរើស
គ្រឿងបរិក្ខារដែលអ្នកចង់ប្រើ [លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើស]
ប្រភេទអតិថិជន [លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើស]
កាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់រំពឹងទុក [លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើស]
* ការរមូរចំហៀងអាចធ្វើទៅបាន។
ទំព័រឆ្លើយឆ្លង ម៉ូរ៉ូបា ចំណាត់ថ្នាក់ការប្រើប្រាស់ ថ្លៃប្រើប្រាស់ (យ៉េន) ចំនួននៃការប្រើប្រាស់ (ដង) ថ្លៃសេវាសរុបសរុប (យ៉េន)

ការប្រើប្រាស់បរិក្ខាសរុប:[លទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើស]円។

លើសពីនេះទៀតថ្លៃប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បណ្តោះអាសន្ននឹងត្រូវគិតថ្លៃដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗ។សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមពិនិត្យមើលបញ្ជីទីតាំងដែលជួបប្រទះដោយចៃដន្យនៅក្នុងអាគារនីមួយៗ។

បោះពុម្ពលទ្ធផលពិសោធន៏

 

អំពីកំណត់ត្រានៃកន្លែងនីមួយៗ

ការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់កន្លែងនីមួយៗមានដូចខាងក្រោម។ (ជារឿងធម្មតាចំពោះកន្លែងទាំងអស់)

  • ពេលវេលាប្រើប្រាស់រួមមានពេលវេលាដែលត្រូវការសម្រាប់ដឹករៀបចំនិងសម្អាត។
  • ប្រសិនបើអ្នកប្រើការបែងចែកបន្តគ្នាអ្នកក៏អាចប្រើពេលវេលារវាងផ្នែកនីមួយៗ។
  • ពេលវេលាប្រើប្រាស់រួមមានការតំឡើងនិងដកការងារសំលេងភ្លើងបំភ្លឺនិងឧបករណ៍ដែលអនុវត្តដោយបុគ្គលិក។
  • នៅពេលប្រើសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មដូចជាការលក់ទំនិញថ្លៃសេវាកម្មកន្លែងនឹងត្រូវបានបន្ថែមទៅថ្លៃសេវាក្នុងវួដ 50% ។
    * មិនមានការគិតថ្លៃបន្ថែមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅខាងក្រៅវួដនៅពេលលក់ទំនិញ។

ទាក់ទងនឹងថ្លៃប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចៃដន្យសម្រាប់កន្លែងនីមួយៗ

គ្រឿងបរិក្ខារបន្ថែមអាចរកបានសម្រាប់ថ្លៃសេវា។
សូមមើលបញ្ជីថ្លៃសេវាសម្រាប់កន្លែងនីមួយៗខាងក្រោមសម្រាប់ថ្លៃប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចៃដន្យសម្រាប់កន្លែងនីមួយៗ។
សូមចំណាំថា ឧបករណ៍ចៃដន្យ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងថ្លៃប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នោះទេ។

Ota Civic Plaza Incident Facilities តារាងតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ជា PDF

Ota Civic Hall/Aprico Incidental Facility តារាងតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ជា PDF

Ota Bunka-no-Mori Ancillary Facilities តារាងតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ជា PDF